IPC Therm – Izolacyjna Piana Cementowa

Nasza Innowacyjna Technologia

IPC Therm

I z o l a c y j n a     P i a n a     C e m e n t o w a

Izolacyjna piana na bazie mineralnych spoiw cementowych, wytrzymała, lekka, produkowana bezpośrednio na budowie. właściwości:

· wysoka izolacja termiczna i akustyczna,
· ognioodporna (niepalność klasa A1),
· paraprzepuszczalna, odporna na pleśń i gryzonie,
· samorozlewna, doskonale wypełnia przestrzenie,
· wytrzymałość (gęstość kg/m3) i izolacyjność dostosowywana do wymogów inwestycji,
· wydajność produkcyjna (nawet 30m3/h),

 

Zastosowanie:

· podposadzkowe warstwy wypełniające,
· izolacja stropów i stropodachów,
· renowacja i wypełnienie starych stropów ceglanych i drewnianych,
· ocieplenie poddaszy nieużytkowych,
· izolacje płyt fundamentowych i podłóg na gruncie,
· wypełnienie pustych przestrzeni podziemnych kanałów i zbiorników,
· stabilizacja placów budów, dróg i torowisk,
· wypełnienie elementów murowych, prefabrykowanych ścian (sandwich),

 

IPC Therm - Izolacyjna Piana CementowaPOBIERZ