PFT LOTUS XL / XL light

PFT LOTUS XL / XL light

Mieszarka Lotus XL dzięki swoim zdecydowanym zaletom rewolucjonizuje stosowaną dotychczas technikę mieszania. Solidna i odporna gumowa rura mieszania sprawdziła się już dawno jako najlepszy sposób łatwego i szybkiego czyszczenia mieszarek. Wyjątkowym elementem jest natomiast nowy, rewolucyjny wał dozowania i mieszania. Wał ten wykonany jest jako jedna całość, bez zastosowania osi pośredniej. Taki sposób konstrukcji wyznacza nowe kierunki. Kolejną ogromną zaletę stanowi obrotowy segment dozowania. Jeżeli stopień zużycia wymagać będzie dokonania wymiany segmentu, to można go odwrócić o 180° i użyć po raz drugi.
Urządzenie PFT LOTUS XL opracowane zostało w celu urabiania materiałów pobieranych z silosu i kontenera: miesza ono w sposób ciągły i w pełni automatyczny wszelkie suche zaprawy wytwarzane fabrycznie na bazie wapna/cementu, o uziarnieniu do maks. 8mm.
Na życzenie klienta nowa mieszarka przepływowa PFT LOTUS XL może być dostarczona wraz z modułem sterowania na 230V lub 400V.
Miesza całkowicie automatycznie wszelkie produkowane fabrycznie suche zaprawy o maksymalnym uziarnieniu do 8 mm.

Dane techniczne:

ModelLOTUS XL 400VLOTUS XL 230V FULOTUS XL light
Wydajność mieszania:45 - 90 l/min60-90 l/min45-90 l/min
Min. ciśnienie wody:2,5 bar
Zasilanie:400 V/ 4 kW,
280 obr/min
230 V / 4 kW,
280obr/min
400 V / 5,5 kW,
280 obr/min
Największe uziarnienie:6 mm4 mm8 mm
Ciężar:171,5 kg
Wymiary:1215/645/880 mm

 

Zastosowanie:
- zaprawy murarskie
- lekkie zaprawy murarskie
- zaprawy klejące i zbrojeniowe
- tynki drapane
- tynki cementowe
- tynki izolacyjne
- zaprawy jastrychowe
- masy wyrównujące
- zaprawy licowe
- tynki zacierane
- tynki wapienne
- tynki renowacyjne
- tynki szlachetne
- zaprawy do glazury i do spoin