PFT LOTUS XS

PFT LOTUS XS

Mieszarki przepływowe mieszają i urabiają w sposób ciągły i w pełni automatyczny wszelkie suche zaprawy wytwarzane fabrycznie na bazie wapna i cementu (np. zaprawy murarskie, zaprawy do spoin, masy wyrównujące, zaprawy klejąco - zbrojące itp.), nadając im konsystencję zapraw gotowych do użycia. Innowacyjny specjalny wał mieszania zapewnia homogeniczne wymieszanie przy niskiej mocy silnika. Urządzenia te produkowane są w różnych wariantach i mogą być stosowane do materiałów workowanych albo podawanych z silosu. Dzięki optymalnie umieszczonemu punktowi doprowadzenia wody nie powstają zatory, a mieszalnik oczyszcza się niemal samoczynnie.
Miesza całkowicie automatycznie wszelkie produkowane fabrycznie suche zaprawy o maksymalnym uziarnieniu do 4 mm.

Dane techniczne:

 PFT LOTUS XS
Wydajność mieszania:ok.. 20 l/min
Min. ciśnienie wody:2,5 bar
Silnik:silnik elektryczny 230 V/50 Hz, 1,3 kW, 280 obr/min
Pojemność zasobnika:50 l
Ciężar:66 kg
Wymiary:1240x635x975-1115 mm
Wysokość napełniania:975 - 1115 mm
Największe uziarnienie:4 mm

Zastosowanie:
- zaprawy murarskie
- lekkie zaprawy murarskie
- zaprawy klejące i zbrojeniowe
- tynki drapane
- tynki cementowe
- tynki izolacyjne
- zaprawy jastrychowe
- masy wyrównujące
- zaprawy licowe
- tynki zacierane
- tynki wapienne
- tynki renowacyjne
- tynki szlachetne
- zaprawy do glazury i do spoin